میلاد مهرآوا

فراگیری اواز کلاسیک نزد استاد مهدی شمس نیکنام و آواز و ردیف موسیقی ایرانی نزد استاد حمیدرضا نوربخش و بهره بردن از محضر اساتید مرحوم پورتراب و دهلوی در زمینه تئوری موسیقی و آهنگسازی و تلفیق شعر و موسیقی.
عضویت در ارکستر سمفونیک صداو سیما و سولیست مرکز موسیقی.عضویت در اکستر سمفونیک تهران (سولیست تنور گروه کر)، ارکستر ملی.
عضویت در ارکستر جوانان جهان و اجرا در ایتالیا ۲۰۱۸.
رهبر گروه کر ارکستر سمفونیک البرز و اجرا به همراهی اساتیدی چون: مجید انتظامی،لوریس چکناواریان، سهراب کاشف، همایون رحیمیان و محمد میرزمانی.
اهنگسازی و تنظیم آثاری به سفارش مرکز موسیقی صداوسیما،وزارت کار ،وزارت نیرو.
تولید قطعات پاپ در قالب آلبوم(کنارمن بمان) بزودی.
ضبط و اجرا و همکاری به عنوان خواننده تنور(کر) در بیش از ۲۰۰ اثر همراه آهنگسازان مختلف.

فهرست
Call Now Button