نام: سیدهانی
نام خانوادگی: میردامادی
تحصیلات:
مقطع کاردانی: رشته ساز جهانی)پیانو(- دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد64
مقطع کارشناسی: رشته رهبری ارکستر- دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد11 موسیقی

شروع فعالیت های هنری:

نوازندگی دف از سال 1831تحت نظر “بهرنگ جانلو” و “شاهو عندلیبی”
نوازندگی پیانو از سال 1836 تحت نظر “کاوه صالحی”، “آذرنوش صدرسالک” و “بهنام ابوالقاسم”
نوازندگی درامز از سال 1831 تحت نظر “نیما نواپور”

شروع فعالیت های اجرایی:

نوازنده درامز و پرکاشن ارکستر فرهنگ و هنر)واحد 64 )به رهبری: “شهرام توکلی” و “علی اکبر قربانی”
نوازنده پرکاشن ارکستر نغمه باران به رهبری: آرمین تاج بخش در سی و دومین جشنواره موسیقی فجر
نوازنده مهمان پرکاشن ارکستر سمفونیک تهران در پروژه ضبط آثار آهنگسازان ایرانی
به رهبری: “علی رهبری”)آبان ماه 46)
اجرا در سالن ارکستریون و سالن راخمانینف کنسرواتوار چایکوفسکی شهر مسکو همراه با ارکستر فرهنگ و
هنر به خوانندگی: وحید تاج )زمستان 49)
اجرا در تاالر وحدت به همراه ارکستر فرهنگ و هنر به خوانندگی استاد رشید وطن دوست و ماریو تقدسی
)اردیبهشت ماه 44)
اجرا در خانه طباطبایی های شهر کاشان به همراه ارکستر فرهنگ و هنر به خوانندگی محمد معتمدی
)اردیبهشت ماه 41)
اجرا در سالن همایش های برج میالد تهران به همراه ارکستر فرهنگ و هنر به خوانندگی محمد معتمدی
)اردیبهشت ماه 41)
اجرا در تاالر وحدت به همراه ارکستر فرهنگ و هنر به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی و خوانندگی وحیدتاج
)مردادماه 41)

سوابق تدریس:

مدرس پیانو در دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد11موسیقی
مدرس پیانو در دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد6 موسیقی
مدرس هارمونی در دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد64 موسیقی
عضو کانون مدرسان خانه موسیقی ایران
مدرس پیانو و دف و هارمونی در “آموزشگاه سمفونی” به مدیریت “یاسین اژدری” از سال 1841
مدرس پیانو، سلفژ و هارمونی در “آموزشگاه ترنم مهر” به مدیریت “محسن ابوالقاسم” از سال 1848
مدرس پیانو، تئوری موسیقی و هارمونی در “آموزشگاه پنج خط” به مدیریت “شهرام توکلی” از سال 1849
مدرس پیانو و هارمونی در “آکادمی ویولن” به مدیریت “سامان صمیمی” از سال 1849
مدرس پیانو، سلفژ و هارمونی در “آموزشگاه زریاب” به مدیریت “مجید سرحدی” از سال 1844

فهرست
Call Now Button