ترانه فقط شعر یا موسیقی تنهانیست بلکه ازسه عنصر شعر، ملودی و ریتم تشکیل شده است
که درحوضه هنرهای آوائی یا صوتی و خوانندگی قرارمی گیرد.
این عناصردرکناریکدیگرترانه ای را تشکیل می دهند ولی می توان هرکدام ازآن ها را به طورمستقل موردتجزیه وتحلیل قرارداد.

برخی تصورمی کنندکه ترانه نوع ضعیفی ازشعراست ،
این نظریه درست نیست زیراترانه هم می تواند مفاهیم و مضامینی راکه یک شعردربرمی گیرد
به همراه داشته باشدودارای موضوعات عمیق یا سطحی باشد(بستگی به سلیقه ی ترانه سرادارد).

ترانه سرا می تواند از ملودی و موسیقی نیز در کنار اثر خود کمک بگیرد وآن را تأثیرگذار و زیباتر نماید،
همچنین ترانه می تواند مخاطب بیشتری رابه خودجذب کند،
درترانه مفاهیم عمیق وپیچیده به طرزساده تری بیان می شوند تا بدین ترتیب مخاطب بهتر با اثر ارتباط برقرارکند

ترانه قالب یاگونه ای از شعراست اما میزان پذیرش موسیقی ترانه ازشعربیشتراست
گرچه هستند اشعاری حتی درقالب سپید که برروی آنها موسیقی گذاشته شده وخوب ازکاردرآمده اند
اماساختن ملودی برای بسیاری از اشعار آسان نیست با این حال ترانه تنها شعری نیست که ظرفیت پذیرش موسیقی بالایی داشته باشد.

آموزشگاه موسیقی تهران

خوانندگان حرفه ای وجه تمایزهای زیادی با غیر حرفه ای ها دارند
که یکی از این وجوه تمایز به انتخاب ترانه و استفاده از ترانه های خوب از نظر ادبی
و همچنین از نظر اجتماعی وتناسب با نیازهای جامعه است و از نظر هماهنگی با موسیقی که به آن تلفیق شعر و موسیقی میگویند.

این موضوع تا آنجایی حائض اهمیت است که در برخی موارد تنها راه موفقیت بسیاری از در خوانندگی بوده و هست.
موسیقی چون ظرفی ست و شعر خوراکی ست که در آن نهاده میشود و به جامعه عرضه میگردد.
هر چقدر کیفیت این خوراک در خور ارزش باشد به همان میزان آن اثر در ذهن های افراد جامعه ماندگار خواهد بود.

از جمله آسیبهایی که امروزه در عرصه موسیقی ایرانی شاهد آن هستیم
انتشار آثاری بی محتوا و اشعاری بی مایه و گاها پر از ایراد میباشد که وضعیت نابسامان موسیقی ما را بحرانی تر می سازد.
میل به شهرت و نگاهی تجاری به خوانندگی و هنر والای آواز از سوی جوانان باعث شده که چشم از بسیاری ارزشها بسته
و فقط مقصد را شهرت بپندارند و از شعر و ترانه و محتوای کلام و تکنیکهای علمی چه در ادبیات و چه در موسیقی غافل باشند.

از اینرو در این آشفته بازار کسانی پیروز و ماندگار خواهند بود که بجای پرداختن به حواشی زودگذر حرفه خوانندگی و آهنگسازی
به هویت و ماهیت اشعاری که در دست کار خواهند داشت توجه نمایند
و خوراک ارزشمندی را به اجتماع ایرانی ارائه نمایند. باشد که خرد خوانندگان ما به آن حد از تعالی دست یابد
که خوانندگی را نه شغل نه هوس و نه تفریح بپندارند بلکه آنرا رسالتی الهی و نگاهی پاک و مسولیتی سنگین بر دوش باور کنند
و در راستای احیای رسالت خویش بکوشند و شرافت و آبرو و هویت شعر و ادب و فرهنگ ایران و ایرانی را در تمام جهان حفظ نمایند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Call Now Buttonتماس سریع