توجه داشته باشيد که هدف از اين تمرين
تنها بهبود کيفيت صداي موجود است
و اگر کسي تصور کند که با اين گونه تمرينات مي تواند شخصيت و ذات صداي خود راعوض کند،
کاملاً در اشتباه است
اما اين تمرين به شخص کمک مي نمايد
به شکل تصنعي، صداي خود را از مناسب ترين موضع در دستگاه تکلم، تشديد و خارج نمايد.

شايع ترين مورد استفاده اين تمرينات
براي کساني است که عادت به خيشومي يا توي بيني خواندن دارند.
همانگونه که ميدانيد وقتي هوا از حنجره عبور کرده و تارهاي صوتي را به ارتعاش در مي آورد
در مسير عبور در فضاهاي مختلفي تحت تأثير قرار مي گيرد
اين فضاها عبارتند از حلق و گلو(فارنکس)، دهان(جوف)، بيني(خيشوم) و سينوس ها.

صدا پس از خروج از دستگاه تکلم با رنگ ها و کيفيت هاي متفاوتي به گوش ما مي رسد
و اگر نقش حلق بيشتر باشد صدا کمي خفه تر و به اصطلاح ته چاهي شنيده شده
و به همان ميزان هم خش ها و فرکانس هاي زايد صدا کمتر مي گردد.
حتي زاويه باز و بسته بودن لب ها هم در نوع صدا و حالت آن تأثيري مستقيم دارد.

آموزشگاه موسیقی

در اين تمرين ياد مي گيريد که چگونه با جابه جا کردن محل تشديد صدا،
بهترين و مطلوب ترين کيفيت صداي خود را پيدا کنيد.
ابتدا براي فهم بيشتر موضوعي سعي کنيد، صداي شخصيت هاي مختلف تلويزيوني يا کارتوني را تقليد نمائيد.
در اين کار اتفاقي که مي افتد اين است که شما با تغيير محل تشديد صدا
سعي مي کنيد به صداي فردي که از او تقليد مي کنيد نزديک شويد.
از اين موضوع استفاده کرده و تلاش کنيد ابتدا صداي خود را درون گلو يا حلق تشديد
و کم کم محل تشديد را به سمت بالاتر انتقال داده، اين کار را بارها تکرار و تمرين نمائيد.
بديهي است در اين جابه جايي ها صداهاي مختلفي با شخصيت هاي متفاوت قابل توليد است.
اين کار نياز به استمرار زيادتري داشته تا به مرور عادت خيشومي خواندن از بين برود.

مسئله حائز اهميت در اين بخش اين است که گاه ممکن است در پرده هاي پائين صدا
طنين يا رنگ صوتي مناسبي داشته باشد
اما در طبقات بالاتر، از رنگ مناسبي برخوردار نباشد.
بديهي است چنين افرادي بايد تمرينات مربوطه را در طبقات پر فشار بيشتر انجام داده
و با استفاده از روش ياد شده در پرده هائي که احساس مي نمايد صدا زيبائي و رنگ مناسبي ندارد
تغييرات لازم را ايجاد نمايند.
به ويژه در هنگام اواز که صدا از حالت محض تبديل به الفاظ و حرکات در قالب نغمات مي گردد،
مسئله تغيير رنگ صدا بيشتر مشخص مي گردد.
بنابراين علاوه بر تمرينات ياد شده بهتر است مدتي هم صرف تمرينات با کلام
آن هم در پرده هاي متوسط و فوق متوسط گردد، تا بتوانید به وضعيت ثابتي از نظر رنگ صدا دست يابید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Call Now Buttonتماس سریع