پیش از بررسی تاریخچه موسیقی ایران بعد از اسلام لازم است نکاتی را بدانید.
مواردی که در این جا مطرح میشود شامل همه اقوام و فرهنگ های ایران است.
چرا که موسیقی فعلی شامل همکاری و ادقام تمامی این قوم و ملت ها با یکدیگر است.
نکته دیگر این هست که باید بدانیم پس از فتح ایران به دست سپاه اسلام فرهنگ ایرانی خود را حفظ کرد.
در حقیقت میتوان گفت چون فرهنگ و تمدن ایرانی بیشتر از اعراب آن دوره بود لذا غلبه فرهنگی از ان ایران بود.
در همین راستا اقوام دیگری که فرهنگ اعراب بر آن ها غلبه کرده بود نیز تحت پوشش فرهنگ ایران در آمدند.
پس میتوان گفت فرهنگ اسلامی که در اینجا از آن یاد کرده ایم همان فرهنگ ایران باستان است.

اسلام در اوایل حکومت خود تا ددوره خلافت عباسیان فرهنگ واحدی داشت.
اما پس از آن سرزمین های تحت پوشش این حاکمیت از لحاظ فرهنگی مستقل شدند
و هرکدام به این فرهنگ واحد آداب و فرهنگ قومیتی خود را افزودند.
همانطور که در حال حاضر مشاهده میکنید در بین کشورهای عربی با داشتن فرهنگ های مستقل اما وجه اشتراک زیادی باهم دارند.

پس به طور کل میتوان گفت که تاریخ موسیقی ایران به دو بخش تقسیم میشود.

موسیقی ایران پیش از اسلام
موسیقی ایران بعد از اسلام

که در این مقاله به مورد دوم پرداخته ایم.

آموزشگاه موسیقی

در حجاری های به دست آمده که متعلق به دوران پیش از اسلام است سازی شبیه تنبور به چشم میخورد.
از این نشانه ها میتوان به وجود ملوددی ددر آن دوره ها پی برد.
همچنین از دیگر سازهای مشاهده شده سازی شبیه چنگ و سازهای بادی است.
و گروه های نوازندگی نیز به چشم میخورند.
البته با تمام این ها هنوز اطلاعات چندانی در مورد موسیقی کاربردی آن دوره وجود ندارد.

اما در دوره بعد ازفتح ایران توسط اعراب تا آخر دوره خلفای راشدین انواع موسیقی ممنوع بود.
با به روی کار آمدن بنی امیه حدودا موسیقی آزادی بیشتری پیدا کرد
از این دوران تا دوران خلفای عباسی دوره اوج شکوفایی موسیقی نظری و عملی ایران و اسلام است.
در این دوران کسانی چون فارابی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن زیله، صفی الدین ارموی، عبدالقادر مراغی، و افراد بیشمار دیگری در موسیقی عملی و نظری ظهور کردن که کتب و رساله های آنها در موسیقی موجود است.

به هر حال با ظهور تشیع در ایران و به روی کار آمدن شاهان صفوی موسیقی در ایران رنگ و بوی دیگری به خود گرفت
و از موسیقی که در دوران اسلامی کاربرد داشت جدا شد و رنگ ایرانی این موسیقی بیشتر شد .
در دوره قاجاریه این روند به اوج کمال خود رسید و سیستم دیگری که بنام دستگاه در دوره صفویه ظهور کرده بود، کامل شد
و توسط نوارندگان چیره دست آن زمان به صورت شفاهی به شاگردان سازهایی از قبیل تار، سه تار، کمانچه، نی و سنتور انتقال پیدا کرد
و در همین دوران قاجاریه بود که خط نت امروزی به ایران راه یافت
و سنت شفاهی اساتید موسیقی ایران که بنام ردیف است به خط نت در آمد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Call Now Buttonتماس سریع