نام و نام خانوادگی: آراس یاری

مدرس: تنبک

توضیح مختصر:

  • فراگیری تنبک از سنین نوجوانی نزد استاد کامران یعقوبی
  • تکمیل تکنیک های نوازندگی در محضر استاد کامبیز گنجه ای
  • عضو هیات مدیره خانه موسیقی پاوه
  • شروع تدریس در آموزشگاه ها از 1392
  • همکاری و اجرا با گروه های هورامان
  • همنوازی و اجرا با گروه های کوبه ای
  • تدریس در آموزشگاه های مختلف

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا