نام و نام خانوادگی: بهنوش هاشم پور

مدرس: ویالون

توضیح مختصر:

گذراندن دوره های نوازندگی نزد اساتید ابراهیم لطفی.محمد علی آویژه.مینو سپهر.فراگیری نوازندگی پیانو نزد سام اصفهانی .محمد علی آویژه
گذراندن دوره های تئوری .هارمونی.سلفژ نزد علیرضا جنانی و محمد علی آویژه
گذراندن دوره ارکستراسیون نزد استاد نادر مشایخی
شرکت در مستر کلاس ویولن لیدیا کاشیرسکایا
دریافت مدرک مربی گری خانه فرهنگ و فرهنگسراها پر سال ۱۳۹۰
دریافت جایزه نوازنده خانم برتر در جشنواره دختران انجمن حمایت از معلولین باور سال ۱۳۸۷
سابقه همکاری با ارکستر کلاسیک دانشگاه موسیقی به رهبری علیرضا جنانی
و همکاری با ارکستر کلاسیک دانشگاه علمی کاربردی واحد۱۱ گروه پژواک

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا