موسیقی رپ می‌تواند در جشنواره حضور داشته باشد!

شاید گذشته باشد زمان آنکه موسیقی دستگاهی، سنتی، ایرانی، و یا هرنوع موسیقی از این دست بتواند به دل جوان‌های دهه‌های اخیر بنشیند که ما در آموزشگاه موسیقی فردوس . جوانان دهه‌های اخیر بیش از جوانان هر دهه‌ای با موسیقی‌هایی از جنس موسیقی رپ و یا صداهای همسلان خود خو گرفته‌اند. بنابر این نمی‌توان توقع …

موسیقی رپ می‌تواند در جشنواره حضور داشته باشد! ادامه مطلب »