نام و نام خانوادگی: داوود نظری

مدرس: گیتار

توضیح مختصر:

داوود نظری گیتار را از سال 1378 زیر نظر دکتر پدرام فرد آغاز سپس زیر نظر پدرام امینی گیتار فلامنکو را ادامه داد و پس از آن در سال 1381 زیر نظر استاد فرزاد دانشمند گیتار کلاسیک را ادامه داد و بعد در دانشگاه واحد 4 هنر اجرای رسیتال گیتار کلاسیک بسیاری اجرا نمود و در سال 1383 در نخستین جشنواره گیتار نوازی و سبک شناسی اصفهان سال 1383 در بخش تکنوازی کلاسیک به رتبه اول دست یافت ودر همان سال در آزمون صلاحیت هنری اساتید در مرکز گسترش پذیرفته شد و تدریس در آموزشگاه های موسیقی در همان سال از آموزشگاه درجه یک آفتاب در تجریش را آغاز نمود و تا کنون هم ادامه دارد .

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا