نام و نام خانوادگی: الهام اردو

مدرس: گیتار

توضیح مختصر:

کارشناس موسیقی از دانشگاه هنر تهران
موسیقی را با ساز گیتار نزد استاد عماد اجلال آغاز کرد .نوازندگی گیتار کلاسیک را نزد عماد اجلال ، پدرام فسلفی و مهرداد پاکباز فراگرفت . پس از ورود به دانشکده ی موسیقی در سال 1386 از اساتید دانشگاه فرزین طهرانیان ، علیرضا تفقدی ، برای گیتار و از آقایان شریف لطفی ، حامد مهاجر و شهرام توکلی و… برای دروس تئوری بهره
برد .

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا