نام و نام خانوادگی: فرشته فتوت

مدرس: پیانو

توضیح مختصر:

از هفت سالگی نوازندگی پیانو کلاسیک را نزد مادام آنوانسیان (مری یوسف) شروع کردم و تا مراحل بالاتر پیشرفت نمودم. در سال های پایانی دبیرستان موسیقی را زیر نظر استاد لطفی و آقای پیمان یزدانیان ادامه دادم. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضی کاربردی در محضر استاد مرحوم غریب و استاد دلشب در حوزه های تئوری موسیقی ، سلفژ و   هم نوازی آموزش دیدم و از آن زمان تا کنون زیر نظر استاد ارجمند خانم چیستا قریب نوازندگی پیانو کلاسیک را ادامه داده ام و به توصیه ایشان آموزش به هنرجویان را آغاز نمودم. به علت علاقه به کودکان و تدریس ، اوقات آزاد خود را صرف مطالعه در زمینه روانشناسی کودکان می نمودم که منجر به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش آموزش کودکان     ۷-۱۲ سال در دانشگاه علامه طباطبایی شد .

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹
اسکرول به بالا
question