نام و نام خانوادگی: حمید خسروشاهی

مدرس: آواز

توضیح مختصر:

داوود نظری گیتار را از سال ۱۳۷۸ زیر نظر دکتر پدرام فرد آغاز سپس زیر نظر پدرام امینی گیتار فلامنکو را ادامه داد و پس از آن در سال ۱۳۸۱ زیر نظر استاد فرزاد دانشمند گیتار کلاسیک را ادامه داد و بعد در دانشگاه واحد ۴ هنر اجرای رسیتال گیتار کلاسیک بسیاری اجرا نمود و در سال ۱۳۸۳ در نخستین جشنواره گیتار نوازی و سبک شناسی اصفهان سال ۱۳۸۳ در بخش تکنوازی کلاسیک به رتبه اول دست یافت ودر همان سال در آزمون صلاحیت هنری اساتید در مرکز گسترش پذیرفته شد و تدریس در آموزشگاه های موسیقی در همان سال از آموزشگاه درجه یک آفتاب در تجریش را آغاز نمود و تا کنون هم ادامه دارد .

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹
اسکرول به بالا
question