نام و نام خانوادگی: هانی میردامادی

مدرس: پیانو

توضیح مختصر:

نوازنده پرکاشن ارکستر نغمه باران به رهبری: آرمین تاج بخش در سی و دومین جشنواره موسیقی فجر
نوازنده مهمان پرکاشن ارکستر سمفونیک تهران در پروژه ضبط آثار آهنگسازان ایرانی
به رهبری: “علی رهبری”)آبان ماه ۴۶)
اجرا در سالن ارکستریون و سالن راخمانینف کنسرواتوار چایکوفسکی شهر مسکو همراه با ارکستر فرهنگ و
هنر به خوانندگی: وحید تاج )زمستان ۴۹)
اجرا در تاالر وحدت به همراه ارکستر فرهنگ و هنر به خوانندگی استاد رشید وطن دوست و ماریو تقدسی
)اردیبهشت ماه ۴۴)
اجرا در خانه طباطبایی های شهر کاشان به همراه ارکستر فرهنگ و هنر به خوانندگی محمد معتمدی
)اردیبهشت ماه ۴۱)
اجرا در سالن همایش های برج میالد تهران به همراه ارکستر فرهنگ و هنر به خوانندگی محمد معتمدی
)اردیبهشت ماه ۴۱)

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹
اسکرول به بالا
question