نام و نام خانوادگی: حسين پيرحياتى

مدرس: آواز

توضیح مختصر:

داراى مدرك كاردانى آواز ايرانى از كنسرواتوار موسيقى
نفر اول جشنواره موسيقى هزار صدا در سال ٩٥
اجراى كنسرت هاى مختلف و
همكارى با گروه هاى موسيقى از سال ١٣٩٢از جمله
نواى مهر
دانشگاه تهران
خانه هنرمندان تهران
دانشگاه شهيد بهشتى تهران
دانشگاه بين المللى قزوين
دانشگاه آزاد قزوين
نواى خيال
همنوازان سايه

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا