نام و نام خانوادگی: مهدی خسروی

مدرس: گیتار

توضیح مختصر:

فارغ التحصیل موسیقی از هنرستان عالی موسیقی
شروع نوازندگی نزد استاد ” عماد اجلال” و سپس “سیمون آبواریان” ” فرزاد دانشمند” “سیامک مهاجر” و “کیوان میرهادی”

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا