نام و نام خانوادگی: میلاد مهرآوا

مدرس: آواز

توضیح مختصر:

فراگیری اواز کلاسیک نزد استاد مهدی شمس نیکنام و آواز و ردیف موسیقی ایرانی نزد استاد حمیدرضا نوربخش و بهره بردن از محضر اساتید مرحوم پورتراب و دهلوی در زمینه تئوری موسیقی و آهنگسازی و تلفیق شعر و موسیقی.
عضویت در ارکستر سمفونیک صداو سیما و سولیست مرکز موسیقی.عضویت در اکستر سمفونیک تهران (سولیست تنور گروه کر)، ارکستر ملی.
عضویت در ارکستر جوانان جهان و اجرا در ایتالیا ۲۰۱۸.
رهبر گروه کر ارکستر سمفونیک البرز و اجرا به همراهی اساتیدی چون: مجید انتظامی،لوریس چکناواریان، سهراب کاشف، همایون رحیمیان و محمد میرزمانی.
اهنگسازی و تنظیم آثاری به سفارش مرکز موسیقی صداوسیما،وزارت کار ،وزارت نیرو.
تولید قطعات پاپ در قالب آلبوم(کنارمن بمان) بزودی.

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹
اسکرول به بالا
question