نام و نام خانوادگی: محمدامین رسولی پور

مدرس: پیانو

توضیح مختصر:

متولد: ۱۳۷۷
دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه علامه
تحصیل پیانو زیر نظر خانم رزیتا شاکر
شرکت در مستر کلاس گوتلیب والیش
یادگیری سلفژ، هارمونی و کنترپوآن زیرنظر وارطان ساهاکیان
تدریس پیانوی کلاسیک از سال ۹۶
رسیتال پیانو سال ۹۳ در فرهنگسرای ابن سینا
رسیتال پیانو سال ۹۶ در فرهنگسرای ارسباران
رسیتال پیانو سال ۹۸ در خانه هنرمندان

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا