نام و نام خانوادگی: محسن سلیمانی

مدرس: آواز

توضیح مختصر:

– اتمام دوره ردیف های آوازی مکتب اصفهان نزد استاد محسن کرامتی
– اتمام دوره سلفژ آوازی نزد استاد میالد عمرانلو
– تدریس دوره های آواز ایرانی در موسسات و آموزشگاههای مختلف موسیقی از سال ۸۱ تا
کنون )ردیف های آوازی و تصنیف خوانی – صداسازی ایرانی – مبانی ریتم شناسی و گام –
تلفیق شعر و موسیقی -شناخت نوع حنجره و وسعت صدایی و پرورش آن (
– خواننده ارکستر ملی پارسیان از سال ۸۶ الی ۹۰
– خواننده ارکستر ملی صبا از سال ۹۰ الی ۹۴
– خواننده ارکستر ملی آفتاب نو از سال ۹۳ الی ۹۵
– خواننده ارکستر ملی حنانه از سال ۹۵ تا کنون
– خواننده مهمان در ارکسترهای مهرگان ، سمفونی و …
– تولید و تکثیر چندین اثر در حوزه های مختلف موسیقی با بازخورد بسیار خوب

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹
اسکرول به بالا
question