نام و نام خانوادگی: پویان سعادت

مدرس: گیتار

توضیح مختصر:

پویان سعادت فراگیری موسیقی را از کودکی و با ساز سنتور نزد اساتید این ساز ھمچون آقایان کیومرث وندادی و رضا مھدوی آغاز کرد. در نوجوانی بھ گیتار الکتریک روی آورد و سبکھای راک و بلوز را نزد آقایان انوشیروان و محمدرضا سبکتکین تجربھ کرد. فنون آواز را نزد شادروان محمد نوری آموخت و در ادامھ وبا وارد شدن بھ فضای آکادمیک موسیقی بھ فراگیری گیتار کلاسیک پرداخت. 

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا