نام و نام خانوادگی: سها شمعدانی

مدرس: سنتور

توضیح مختصر:

همکاری با گروه ارکستر آکادمیک تهران و اجرا در تالار وحدت و حوزه هنری
همکاری با باشگاه موسیقی ارسباران و اجرا در فرهنگسرای ارسباران
همکاری با سایر گروه های خصوصی و دانشجویی
آموزشگاه نیامهر
آموزشگاه چاهی
آموزشگاه فردوس
موسسه محاش (موسیقی درمانی با بچه ها کم شنوا)
برگزاری کنسرت برای هنرجوها
سالن ورشو سال های ۹۶ و ۹۷
سالن ارسباران سال ۹۸

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا