نام و نام خانوادگی: سپیده افشار

مدرس: آواز

توضیح مختصر:

دارای مدرک کاردانی سازجهانی (گیتار) و مدرک کارشناسی آهنگسازی (ساز تخصصی پیانو).

فراگیری گیتار نزد اساتید نادر آقایاری و کورش پور مقدم.

فراگیری پیانو نزد اساتید سام اصفهانی، امیرحسین رمضانی و بهنام ابوالقاسم.

فراگیری آواز در محضر اساتید نجمه تجدد، مهدی شمس نیکنام، هادی قضات.

فراگیری تخصصی هارمونی، فرم و کنترپوان نزد استاد امیر پور خلج، امیرحسین رمضانی و علی اکبر قربانی

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹
اسکرول به بالا
question