نام و نام خانوادگی: وحید ابوالقاسمی

مدرس: آواز

توضیح مختصر:

فارغ التحصیل هنر و معماری
دانش آموخته آواز ایرانی و خوشنویسی نزد استاد مهدی فلاح
عضو خانه موسیقی ایران
عضو کانون خوانندگان سنتی ایران
شروع تدریس از سال 1389
همکاری در اپرای سعدی آقای بهروز غریب پور 1394
اجرای کنسرت موسیقی تالار اندیشه با گروه سرآوا 1390
اجرای کنسرت در دانشگاه آزاد کاشان 1389
اجرای کنسرت در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1389

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

1389
اسکرول به بالا