استاد کلانتر

ساز تخصصی: ویولن

سابقه تدریس: 11 سال

رشته تحصیلی: موسیقی

فعالیت های حرفه ای

11 سال سابقه تدریس در آموزشگاهای تهران و کرج 12 سال آموزش ویولن را زیر نظر اساتیدی چون استاد شهرکی استاد زرنیخی، استاد سروش و سوشیانت عازمی خواه، استاد عزیز دکتر ستاره بهشتی استاد ظهیرالدین نازنین دوره دیده است

سوابق کنسرت

سابقه اجرا با ارکستر سمفونی واحد 46
عصو گروه آقای سالار عقیلی تا سال 1400
سابقه اجرا با استاد کیوان ساکت

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.