حسین زرآينه
farhanadib-webp-converter-IMG_20221128_211754_455

ساز تخصصی:

گیتار

سابقه تدریس:

13 سال

توضیحات کوتاه:

• سوابق تحصیلی:
کارشناس نوازندگی موسیقی جهانی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران
کارشناس ارشد آهنگسازی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران

• سوابق آموزشی:
فراگیری گیتار کلاسیک زير نظر دکتر مهرداد پاکباز، پدرام فلسفی و آيلین ارجمند
فراگیری مبانی آهنگسازی و فرم زير نظر دکترامین هنرمند، دکترهوشیار خیام، محمدرضا تفضلی، دکتر امير اسلامی، شريف لطفی، کارن کیهانی و ... فراگیری دوره های پيشرفته هارمونی، کنترپوان و فرم زير نظر محمدرضا تفضلی
شرکت در مسترکلاس های گیتار کلاسیک پروفسور لیلی افشار و هارمونی گیتار دکتر مهرداد پاکباز
شرکت در مسترکلاس های گیتار کلاسیک پروفسور Wallter Wüdingerو Dietmar Kres
شرکت در مسترکلاس های گیتار کلاسیک Alioen Desiderio
گذراندن دوره کارگاه تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف - شول ورک
شرکت در مسترکلاس پروفسور مدرسه عالی موسیقی هامبورگ Brukhard Kehringمباحث آکومپانیمان و موزيکالیته
شرکت در مسترکلاس های آهنگسازی احمد پژمان، نادر مشايخی، دکتر شاهین فرهت

توضیحات کامل:

• سوابق تحصیلی:
کارشناس نوازندگی موسیقی جهانی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران
کارشناس ارشد آهنگسازی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران

• سوابق آموزشی:
فراگیری گیتار کلاسیک زير نظر دکتر مهرداد پاکباز، پدرام فلسفی و آيلین ارجمند
فراگیری مبانی آهنگسازی و فرم زير نظر دکترامین هنرمند، دکترهوشیار خیام، محمدرضا تفضلی، دکتر امير اسلامی، شريف لطفی، کارن کیهانی و ... فراگیری دوره های پيشرفته هارمونی، کنترپوان و فرم زير نظر محمدرضا تفضلی
شرکت در مسترکلاس های گیتار کلاسیک پروفسور لیلی افشار و هارمونی گیتار دکتر مهرداد پاکباز
شرکت در مسترکلاس های گیتار کلاسیک پروفسور Wallter Wüdingerو Dietmar Kres
شرکت در مسترکلاس های گیتار کلاسیک Alioen Desiderio
گذراندن دوره کارگاه تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف - شول ورک
شرکت در مسترکلاس پروفسور مدرسه عالی موسیقی هامبورگ Brukhard Kehringمباحث آکومپانیمان و موزيکالیته
شرکت در مسترکلاس های آهنگسازی احمد پژمان، نادر مشايخی، دکتر شاهین فرهت

• سوابق تدریس:
مدرس ساز گیتار در سبک های کلاسیک، جز و پاپ
مدرس ساز گیتار در آموزسگاه های موسیقی استان تهران و کرج و کلاس های آزاد موسسات هنری از سال 88
مدرس ساز گیتار کلاسیک، فرم، هارمونی دانشگاه علمی کاربردی
مدرس سلفژ، هارمونی، مبانی نظری موسیقی و مباحث هارمونی کاربرد

• سوابق حرفه ای:
اجرای رسیتال و کنسرت های متعدد
همکاری در ضبط چندين قطعه و آلبوم به عنوان آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده
کسب مقام اول در مسابقه گیتار تهران و نفر اول آزمون موسیقی باربد در سال 88
رتبه دوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد موسیقی در رشته آهنگسازی سال 94
farhanadib-webp-converter-IMG_20221128_211754_455
اسکرول به بالا