چگونگی کوک کردن ویولن برای تازه‌ کارها

به تازگی ویولون خریده‌اید و برای نواختن آن هیجان زده اید! اما چگونه آن را کوک می کنید؟ کوک کردن ویولن شاید پیچیده باشد، اما آنقدرها هم سخت نیست!

راه‌های زیادی برای کوک کردن ویولن وجود دارد و یکی از راه‌های بسیار آسان کوک کردن با یک تیونر الکترونیکی ویولن است که بیشتر تیونرهای الکترونیکی را تیونرهای کروماتیک می نامند. تیونر کروماتیک به شما نشان می دهد که چقدر سیم به کوک شدن نزدیک است!

هر چه نشانگر از وسط تیونر دورتر باشد، ویولون بیشتر از کوک شدن فاصله دارد. برای پیروی از این راهنمای گام به گام نیازی به تیونر الکترونیکی ندارید. تیونرهای آنلاین ویولن و برنامه های کوک وجود دارند.

همچنین آموزشگاه موسیقی فردوس با بیش از 15 سال سابقه تدریس در حوزه موزیک میتواند شما را در حوزه آموزش ویولن بصورت حرفه ای همراهی کند

نت سیم های ویولن

پیش از همه، باید نت سیم های ویولون خود را بدانید!

چهار سیم ویولن باید با نت های زیر کوک بشوند:

 • E5، نازک ترین سیم
 • A4
 • D4
 • G3، کلفت ترین سیم

سیم E بالاترین نت و سیم G پایین ترین نت است.

در اینجا می توانید نت سیم ها را ببینید:

نکته: فاصله بین هر نت کوک 5 نت است. فاصله بین نت های کوک “پنج های کامل” نامیده می شود.

درک چگونگی کوک کردن ویولن

اکنون که نت ها را می شناسید در گام بعدی باید چگونگی کوک کردن سیم ها را یاد بگیرید.

هنگام کوک کردن ویولن باید هر سیم را به نت های درست و پیشنهادی تغییر بدهیم.

دو راه برای تغییر نت سیم ویولن وجود دارد.

ویولون را می‌توانید از دو جا کوک کنید: پیچ های روی سیم گیر و گوشی ها

پیچ ها در پایین سیم ها قرار دارند. گوشی ها از جعبه آن در بالای دسته بیرون آمده‌اند.

نکته: “زیر و بم” یک سیم، گزاره ای است که نوازندگان برای بالا یا پایین بودن یک نت به کار می برند.

کوک کردن ویولن با پیچ های سیم گیر

پیچ های سیم گیر، ساده ترین راه برای کوک کردن ویولن هستند. تنها باید پیچ ها را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن بچرخانید.

 • اگر پیچ را به چپ بچرخانید، نت سیم آن پایین‌تر می‌آید.
 • اگر پیچ را به راست بچرخانید، نت سیم آن بالاتر می‌آید.

هنگام چرخاندن پیچ ها، زیر و بمی سیم را کم تر جا‌به‌جا می‌کنید. به همین دلیل، این امن ترین راه کوک کردن ویولن شماست.

کوک کردن ویولن با گوشی

گاهی باید نت یک سیم را خیلی جا‌به‌جا کنیم. برای نمونه شاید یک سیم شل باشد و هیچ صدایی تولید نکند، یا نت آن خیلی پایین باشد.

در این صورت از گوشی ها برای تغییر نت سیم استفاده می کنیم.

همچنین اگر دیگر نمی‌توانیم پیچ های سیم بیشتر بچرخانیم می توانیم از گوشی ها استفاده کنیم. در اینجا پیچ ها را شل و سیم ها را دوباره با گوشی ها کوک می کنیم.

گوشی ها باید با احتیاط استفاده شوند، زیرا چرخاندن بیش از اندازه گوشی ها آسان است. اگر گام سیم را بالاتر از اندازه کوک کنید، سیم می تواند پاره بشود.

کوک کردن ویولن با تیونر

تیونر الکترونیکی ویولن

در گام بعدی تیونر الکترونیکی باید خود را روشن کنید.

گام 1: تیونر الکترونیکی ویولن را روشن یا برنامه ی کوک کردن را باز کنید

 • پس از روشن کردن تیونر نشانگری را خواهید دید که میزان نزدیکی به کوک درست سیم را نشان می دهد.
 • به یک سیم ضربه بزنید تا ببینید تیونر چگونه کار می کند.
 • نزدیک ترین نام نت یا شماره سیم به نت نواخته شده در نمایشگر نمایان می شود.
 • باید به گونه ای ویولون را کوک کنید که نشانگر به مرکز تیونر بیاید یا مرکز آن سبز شود.
 • به طور معمول یک تیونر الکترونیکی یا با یک فلش نشانگر یا با چراغ کار می کند.

کوک کردن ویولن با تیونر آنلاین

اگر از تیونر آنلاین ویولن استفاده می کنید باید مطمئن شوید که مرورگر به میکروفون دسترسی دارد تا تیونر صدا را دریافت کند و اگر سیم کوک بشود، نشانگر به وسط اشاره می کند و تیونر «خوب!» را نشان می دهد.

اگر سیم همچنان بمول باشد، نشانگر به چپ می رود و تیونر «خیلی پایین» را نشان می دهد. اگر دیز باشد، نشانگر به راست می رود و تیونر «خیلی بالا» را نشان می‌دهد.

تیونر الکترونیکی دارای نشانگر

اگر سیم کوک باشد، نشانگر به وسط می آید و چراغ  سبز وسط روشن می شود.

اگر سیم بمول باشد، چراغ سمت چپ روشن می شود و نشانگر به چپ می رود. اگر دیز باشد، چراغ راست روشن می شود و نشانگر به راست می رود.

تیونر الکترونیکی با چراغ

تیونری که فقط چراغ دارد درست مانند تیونر با نشانگر کار می کند.

با بمول شدن، تیونر به چپ رفته و چراغ های آن سمت روشن می‌شوند، یا با دیز شدن چراغ ها به راست روشن می‌شوند.

گام 2: سیم A ویولن را کوک کنید

اکنون که تیونر خود را آماده کرده‌اید، وقت آن کوک کردن ویولن رسیده است!

درنخستین گام برای کوک کردن ویولن، سیم A را پیدا کنید. سیم A دومین سیم از سمت راست است.

ویولن را روی زانوی خود بگذارید و به سیم A ضربه بزنید یا آن را با آرشه بنوازید. نام نزدیک ترین نت در نمایشگر نمایان می شود.

 • اگر نمایشگر G♯ یا A♭ را نشان می دهد، پیچ را به راست بچرخانید تا نت A را در نمایشگر ببینید.
 • اگر نمایشگر A♯ یا B♭ را نشان می دهد، پیچ را به چپ بچرخانید تا نت A نمایان شود.
 • اگر نمایشگر A را نشان می دهد، پیچ را به چپ و راست بچرخانید تا نشانگر به وسط برسد.
 • اگر تیونر هر یک از نت های گفته شده در بالا را نشان می دهد، از گوشی ها برای کوک کردن ویولن استفاده کنید تا زمانی که A یا هر یک از نت های کنار آن نمایان شود. (گام 6 را ببینید)

نکته: اگر هنگام نگاه کردن به تیونر آرشه کشی برایتان سخت است می توانید به سیم ضربه بزنید.

گام 3: سیم D را کوک کنید

سپس باید سیم D را کوک کنیم. سیم D سومین سیم از راست است.

فرآیند کوک کردن سیم D مانند سیم A است.

تا زمانی که نام نت درست(یعنی D) در نمایشگر نشان داده شود باید سیم D را بنوازید.

 • اگر نمایشگرC♯ یا D♭ را نشان می دهد، پیچ را به راست بچرخانید تا نت D را در نمایشگر ببینید.
 • اگر نمایشگرD♯ یا E♭ را نشان می دهد، پیچ را به چپ بچرخانید تا نت D نمایان شود.
 • اگر نمایشگر D را نشان می دهد، پیچ را به چپ و راست بچرخانید تا نشانگر به وسط برسد.
 • اگر تیونر هر یک از نت های گفته شده در بالا را نشان می دهد، از گوشی ها برای کوک کردن ویولن استفاده کنید تا زمانی که D یا هر یک از نت های کنار آن نمایان شود. (گام 6 را ببینید)

گام 4: سیم G را تنظیم کنید

اکنون که سیم های A و D را کوک کرده‌اید دیگر کار را یاد گرفته‌اید!

همین روند را برای سیم G ادامه می دهیم – کوک کردن سیم را تا زمانی ادامه می دهیم که نت درست را در ببینیم.

سیم G را بنوازید تا نام نت درست (G) در نمایشگر نشان داده شود.

 • اگر نمایشگر F♯ یا G♭را نشان می دهد، پیچ را به راست بچرخانید تا نت G را در نمایشگر ببینید.
 • اگر نمایشگر G♯ یا A♭ را نشان می دهد، پیچ را به چپ بچرخانید تا نت G نمایان شود.
 • اگر نمایشگر G را نشان می دهد، پیچ را به چپ و راست بچرخانید تا نشانگر به وسط برسد.
 • اگر تیونر هر یک از نت های گفته شده در بالا را نشان می دهد، از گوشی ها برای کوک کردن ویولن استفاده کنید تا زمانی که G یا هر یک از نت های کنار آن نمایان شود. (گام 6 را ببینید)

گام 5: سیم E را کوک کنید

سیم E نازک ترین سیم ویولن است و به آسانی می تواند از کوک خارج شود. به همین دلیل است که ما این سیم را در پایان کوک می کنیم!

کوک کردن سیم E را به همان روشی ادامه بدهید که سیم های دیگر را کوک کردید.

اینجا نکاتی وجود دارد:

 • اگر نمایشگرD♯ یا  E♭را نشان می دهد، پیچ را به راست بچرخانید تا نت E را در نمایشگر ببینید.
 • اگر نمایشگرE♯ یا F♭ را نشان می دهد، پیچ را به چپ بچرخانید تا نت E نمایان شود.
 • اگر نمایشگر E را نشان می دهد، پیچ را به چپ و راست بچرخانید تا نشانگر به وسط برسد.

گام 6: کوک کردن سیم ها با گوشی ها

گاهی سیم آنقدر ناکوک است که نمایشگر هیچ نتی را نزدیک به سیم را نشان نمی دهد. در این صورت باید از گوشی ها استفاده کنید.

نخست بررسی کنید که کدام گوشی برای کدام سیم است.

 • با قرار دادن ویولن روی زانوی خود آغاز کنید.
 • اگر سیم خیلی سفت شده است، ابتدا سیم را یک چهارم باز کنید.
 • اکنون گوشی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا سیم سفت شود.
 • به سیم در هر یک چهارم دور ضربه بزنید تا نزدیک شدن به نت هدف را بررسی کنید.

نکته: مطمئن شوید که هر بار خیلی کم بچرخید، زیرا یک چهارم چرخاندن گوشی، کوک آن را بسیار جا‌به‌جا می کند. و سیمی که خیلی سفت شده باشد پاره می شود!

پس از چرخش یک چهارم به سیم ضربه بزنید. اگر نت آن خیلی پایین است، همچنان آن را بچرخانید.

اگر به نزدیک نت هدف رسیدید، می‌توانید با پیچ ها به کوک کردن ادامه دهید.

گام 7: کوک را دوباره بررسی کنید

 • شما اکنون تک تک سیم های خود را کوک کردید!
 • حالا نوبت بررسی پایانی است.
 • هر یک از سیم ها را با آرشه بنوازید تا از کوک بودن آن مطمئن شوید.
 • اگر سیم ها کوک هستند به شما تبریک می گویم! اکنون می توانید تمرین کردن با ویولن خود را آغاز کنید!

پرسش های مهم در کوک کردن ویولن

هر چند وقت باید ویولن را کوک کنیم؟

یک قانون کلی می گوید که پس از یک ساعت نواختن باید دوباره ویولون را کوک کرد. پیشنهاد می کنم روزی یک بار، پیش از هر جلسه تمرین، ویولن را کوک کنید.

چرا سیم های ویولن من از کوک خارج می شوند؟

چیز های زیادی می توانند روی یک سیم تأثیر بگذارند مانند رطوبت، گرما و حتی نواختن قوی! به همین دلیل سیم های ویولن به آسانی از کوک خارج می شوند. گاهی یک سیم در طول نواختن از کوک خارج می شود و باید دوباره آن را کوک کنید!

440 هرتز یعنی چی؟

برخی از نوازندگان ویولن هنگام کوک کردن ویولن از 440 هرتز یا A 440 می گویند.

440 هرتز زیر و بمی نت است – به این معنی که صدای یک نت چقدر بالا یا پایین است. سیم A بیشتر روی 440 هرتز کوک می شود، اما برخی ارکسترها یا گروه ها در عدد هرتز دیگری سازهای خود را کوک می کنند، برای نمونه 441 یا 442. پس صدای سیم A کمی بالاتر خواهد بود.

بیشتر تیونرهای معمولی پیش فرض روی 440 هرتز هستند.

آیا برنامه برای کوک کردن پیشنهاد می دهید؟

اگر می خواهید با یک برنامه کار کنید، گزینه پیشنهادی من Tuner Lite است.

از کجا بفهمم که ویولن من کوک است؟

اگر نمی دانید که ویولن کوک شده است، می‌توانید نت هر سیم را مانند گام 7 بررسی کنید.

آیا هنگام نواختن باید سیم ویولن را شل کرد؟

نه! بعد از نواختن نیازی به شل کردن سیم ویولن نیست. تنها آرشه ویولن بعد از نواختن باید شل شود. به همین دلیل است که برخی از نوازندگان ویولن تازه کار فکر می کنند که سیم ها نیز پس از نواختن باید شل بشوند. به هر روی، چنین کاری درست نیست.

چگونه می توانم بدانم که سیم‌ها پاره نمی شوند؟

یکی از دشواری‌ ها هنگام کوک کردن ویولن برای نخستین بار، پاره شدن سیم هاست!

چنین چیزی هنگام چرخاندن بیش از اندازه گوشی ها به دست تازه کارها رخ می دهد.

از تیونرهای خوب برای کوک کردن سیم های خود استفاده کنید و تنها در صورت نیاز گوشی ها را دستکاری کنید.

اگر سیم های شما همچنان پاره می شوند، شاید سیم هایی بی کیفیتی داشته باشید. بنابراین سیم های بهتری بخرید که به آسانی پاره نشوند. من سیم های Dominant را برای استواری، صدا و دوام آن ها دوست دارم.

چگونه می توانم سیم را فقط با گوشی ها کوک کنم؟

فرآیند کوک کردن با گوشی ها کمی سخت است، زیرا تنظیمات کوچک دشوار است. به چرخاندن گوشی ها تا زمانی ادامه دهید که نت درست سیم را پیدا کنید.

پس از چرخاندن گوشی، همچنین با هل دادن آرام سیم ها به کوک کردن نت ادامه دهید.

اگر پیچ سیم گیر روی ویولنم نداشته باشم چه می‌شود؟

در صورتی که پیچ های سیم گیر روی ویولن خود ندارید، می توانید آن ها را در هر فروشگاه سازی تهیه کنید و خودتان آن ها را به ویولن وصل کنید!

کوک کردن ویولن با گوشی ها به تنهایی شدنی است اما می تواند برای یک ویولونیست تازه کار بسیار چالش برانگیز باشد.

نوشته قبلی

انتخاب گام هندپن

نوشته بعدی

نحوه کوک کردن گیتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.